Các mẫu đơn sinh viên cần biết

Các mẫu đơn dành cho sinh viên trường Đại học Thành Đông1. Mẫu đơn xin cấp học bổng  Download
2. Mẫu đơn xin chuyển ngành học Download
3. Mẫu đơn gia hạn đóng học phí Download
4. Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần Download
5. Đơn xin học cùng lúc hai chương trình Download
6. Đơn xin học lại Download
7. Đơn xin ở nội trú Download
8. Đơn xin phúc khảo thi học phần Download
9. Giấy xác nhận để hoãn nghĩa vụ quân sự Download
10. Đơn xin tạm ngưng bảo lưu kết quả học tập Download
11a. Đơn xin thi lần 2 Download
11b. Đơn xin thi lần 2 - Tốt nghiệp Download
12. Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Download
13. Đơn xin xác nhận là sinh viên Download
14. Phiếu thanh toán tài sản Download
15. Đơn xin dự thi cấp chứng chỉ Download
16. Đơn xin hoàn trả học phí, lệ phí đầu năm học Download
17. Đơn xin xác nhận học xong chương trình Download
18. Đề nghị đính chính điểm thi Download
19. Đơn xin học trả nợ thay thế học phần Download
20. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên Download
21. Đơn xin cải thiện điểm Download
Comments