Chuyên ngành Tin học ứng dụng Kinh tế tuyển sinh năm 2014-2015

Qua khảo sát thực trạng nhu cầu nhân lực tại các doanh nghiệp, Khoa CNTT đã xây dựng thành công chương trình “Tin học Ứng dụng trong Kinh tế” được tuyển sinh và tào tạo từ năm học 2014-2015
Thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT, sứ mệnh và mục tiêu của Trường Đại học Thành Đông là trường đào tạo đa ngành, đa nghề, đào tạo theo nhu cầu nhân lực của xã hội. Ban Giám hiệu Trường Đại học Thành Đông đã chỉ thị cho Khoa CNTT xây dựng chương trình đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lưc, nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Qua khảo sát thực trạng nhu cầu nhân lực tại các doanh nghiệp, Khoa CNTT đã xây dựng thành công chương trình “Tin học Ứng dụng trong Kinh tế”.
IMG_0383.jpg
Hình ảnh trong buổi thẩm định chương trình “Tin học ứng dung Kinh tế”

GỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
“TIN HỌC ỨNG DỤNG KINH TẾ”
     Đây là một chương trình đào tạo song ngành, với chương trình đào tạo song ngành có một số đăc điểm và lợi thế sau:

ĐẶC ĐIỂM

         Chương trình song ngành là chương trình đào tạo mà bên cạnh ngành chính ban đầu đã chọn, sinh viên sẽ được học thêm một số học phần bổ trợ của ngành thứ hai, đủ khả năng và kiến thức để làm việc ở cả 2 ngành.

         Chương trình đào tạo song ngành giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho sinh viên, nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho những tân cử nhân với kiến thức của cả hai ngành sau khi tốt nghiệp

LỢI THẾ ĐẶC BIỆT

         Với chương trình đào tạo song ngành, sinh viên sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động, khi mà hầu hết các hoạt động kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh ngày nay đều dựa trên sức mạnh của CNTT.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

         Tại Việt Nam, nhu cầu về nguồn nhân lực am hiểu cả lĩnh vực Kế toán (Tài chính, Quản trị kinh doanh) lẫn CNTT là rất lớn. Hệ thống CNTT phục vụ hoạt động Kế toán(Tài chính, Quản trị kinh doanh) luôn cần nguồn nhân lực am hiểu trên cả hai lĩnh vực. 

         Đặc biệt, với những công ty phát triển hệ thống CNTT phục vụ cho hoạt động Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh rất cần có những nhân lực am hiểu về lĩnh vực này. Do vậy các công ty luôn cần nhân lực CNTT am hiểu về kinh tế, tài chính.

Chương trình “Tin học ứng dụng Kinh tế” hướng đào tạo mới trong giáo dục đại học nói chung, Đại học Thành Đông nói riêng!

         Đào tạo theo nhu cầu nhân lực thực tế.

         Lấy sinh viên là trung tâm.

         Tính ứng dụng cao.

         Tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường.

IMG_0385.jpg

             Ban xây dựng chương trình bảo về trước Hội đồng thẩm định

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

“TIN HỌC ỨNG DỤNG KINH TẾ”

            Sinh viên chuyên ngành Tin học Ứng dụng trong Kinh tế sau khi tốt nghiệp sẽ có được bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực nghiên cứu, có khả năng phân tích, xây dựng và triển khai các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ trong Kế toán, Tài chính, Quản trị  Kinh doanh đáp ứng được các nhu cầu thực tiễn, có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và sản xuất trong thời đại hiện nay. Đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng sau:

Kỹ năng về chuyên môn:

-  Có kiến thức căn bản về lĩnh vực quản lý kinh tế như: quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính,.. để ứng dụng vào tin học hóa hệ thống quản lý doanh nghiệp.

-  Có khả năng sử dụng công cụ phân tích thiết kế hệ thống như Ratiolnal Rose, Power Designer và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp với các hệ Quản trị cơ sở dữ liệu như: Oracle, SQL Server, …

-  Lập trình Web với các công nghệ của Microsoft và công nghệ mã nguồn mở (Open Source).

             -  Lập trình Windows với phần mềm .NET ứng dụng trong công tác quản lý của doanh nghiệp.

- Có khả năng thực hiện hóa(độc lập hoặc theo nhóm) các nội dung của ý tưởng thiết kế về hệ thống thông tin.

Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng tham gia tích cực, có hiệu quả, đúng chức năng trong các nhóm dự án triển khai về CNTT, năng động sáng tạo trong công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, viết và trình bày các báo cáo sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

- Có khả năng quản lý dự án CNTT, quản lý thời gian và điều hành công việc hiệu quả.

Kỹ năng ngoại ngữ:

Đạt trình độ Ngoại ngữ theo chuẩn Tiếng Anh TOEIC 450. Am hiểu Tiếng Anh chuyên ngành, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.


VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại: Doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực sản xuất phần mềm ứng dụng , thiết kế Website, phòng kinh doanh hoặc bộ phận khác của doanh nghiệp với vai trò người thiết kế và quản trị hệ thống thông tin; Phòng Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp Sản xuất Kinh doanh hoặc cơ quan quản lý Nhà nước; Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.

Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.

Sinh viên có thể học tiếp các bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ.

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC (Không kể 12TC  Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

KHỐI KIẾN THỨC

Số TC

Tỷ lệ

(%)

1. Kiến thức giáo dục đại cương

39

26%

·         Lý luận chính trị

10

7%

·         Khoa học xã hội

6

4%

·         Khoa học tự nhiên

14

9%

·         Ngoại ngữ

9

6%

2. Kiến thức giáo dục chuyên ngành

95

64%

·         Kiến thức cơ sở ngành

34

23%

+ Ngành chính

25

17%

+ Ngành phụ

9

6%

·         Kiến thức chuyên ngành

61

41%

+ Ngành chính

43

29%

+ Ngành phụ

18

12%

3.      Thực tập, khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương

14

10%

Cộng

148

 


Ngày 6 tháng 8 năm 2014, qua một ngày làm việc nghiêm túc, thẳng thắn của Hội đồng thẩm định, Ban xây dựng chương trình đã bảo về thành công trước Hội đồng Thẩm định. Chương trình đã được Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Huy Thập-Viện CNTT và các thành viên trong Hội đồng Thẩm định là các Giảng viên tại các trường đại học tại Hà Nội đánh giá cao.
IMG_0393.jpgPGS.TS. Lê Huy Thập Chủ tịch Hội đồng Thẩm định tặng nhà trương hai quyết sách của tác giả PGS.TS. Lê Huy Thập
IMG_0394.jpg

Hiệu trưởng TS.NGƯT. Hoàng Ngọc Trí

phát biểu cảm ơn Hội đồng thẩm định chương trình


Comments