Kỳ thi đầu vào liên thông CNTT

Kỳ thi đầu vào liên thông Công nghệ thông tin khóa 5 9/24/2014 10:44:19 AM Ngày 20/09/2014 Trường Đại học Thành Đông đã tổ chức thi tuyển đầu vào cho lớp Liên thông Công nghệ thông tin K5.

Công tác điều hành và tổ chức thi được thực hiện chu đáo, các khâu bảo mật đề thi và bảo đảm trật tự trong và ngoài phòng thi luôn được thực hiện tốt; không có thí sinh vi phạm quy chế; cán bộ coi thi hoàn thành tốt nhiệm vụ không có trường hợp sai sót nào xảy ra. Theo ghi nhận tại hội đồng thi hầu hết các thí sinh đều đã có sự cố gắng và nỗ lực cao để hoàn thành bài thi tốt nhất.

Một số hình ảnh trong phòng thi:

 IMG_0869.JPG

                                                                                      Sinh viên làm bài nghiêm túc

    IMG_0868.JPG

IMG_0866.JPG                                                                                                

                                                                                                                         Cán bộ coi thi hoàn thành tốt nhiệm vụ

Comments