Liên thông Đại học ngành Quản Lý Đất Đai


I. THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
( THÍ SINH ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LỊCH HỌC )

A. NGÀNH ĐÀO TẠO:
- QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
B. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
- TẤT CẢ THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG...ĐỀU ĐƯỢC THAM GIA XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

II. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
:
Đào tạo kỹ sư quản lý đất đai phục vụ cho 07 mục tiêu cơ bản của ngành địa chính qua đó trang bị cho sinh viên những kiến thức quản lý nhà nước về số lượng và chất lượng tài nguyên đất đai, đánh giá và quản lý sử dụng đất theo pháp luật.
Sinh viên tốt nghiệpcó năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo pháp luật hiện hành, có khả năng tiếp cận thực tế của ngành, khả năng làm việc nhóm, khả năng truyền đạt thông tin… có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn một cách độc lập; đảm nhận nhiệm vụ và thực hiện được các nội dung Quản lý nhà nước về đất đai theo luật định; nắm vững công nghệ, sử dụng thành thạo các thiết bị đo, các phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác Quản lý Đất đai; có khả năng xây dựng, điều hành và quản lý các dự án liên quan đến việc sử dụng đất.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư ngành quản lý đất đai có thể làm việc trong mạng lưới địa chính từ trung ương đến địa phương, các Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường, các Trung tâm kỹ thuật địa chính, Trung tâm lưu trữ, Trung tâm kinh doanh địa ốc, Trung tâm tư vấn pháp luật đất đai, Trung tâm nghiên cứu đất, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, các Ban Quản lý đô thị... hay các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường Đại học, Cao đẳng, THCN có ngành đào tạo liên quan.

http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Themes/tuyensinh2011/images/Xethocba.gif
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên ngành quản lý đất đai có kiến thức chuyên môn và kỹ năng cơ bản về quản lý nhà nước về đất đai. Có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, môi trường, kinh tế, xã hội phục vụ ngành.
Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.
Có thể học tập lên ở các trình độ cao hơn.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về kiến thức
- Người tốt nghiệp có đủ những kiến thức cơ bản về giáo dục đại cương, kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành quản lý đất đai như: pháp luật đất đai, nhà ở, khoa học đất, đo đạc, lập bản đồ, đánh giá đất, định giá đất, quy hoạch sử dụng đất, đăng ký đất đai, thống kê đất đai, hệ thống thông tin đất..vv.
1.2.2. Về kỹ năng
- Sinh viên tốt nghiệp liên thông đại học ngành quản lý đất đai có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường như giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai….vv.
- Kỹ năng thành lập bản đồ địa chính, xây dựng và biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các bản đồ chuyên ngành…vv.
- Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ địa chính, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Kỹ năng định giá đất, lập và quản lý dự án đầu tư.
- Kỹ năng làm việc theo nhóm.
1.2.3. Về thái độ
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Đất đai có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học, nghiêm túc, có khả năng làm việc theo nhóm và có tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân.

THÍ SINH THAM KHẢO THÊM TẠI MỤC: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG