Một số hình ảnh các lớp Liên thông Đại học đang học

        TUY CHỈ LÀ LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NHƯNG CÁC BẠN SINH VIÊN RẤT HĂNG SAY HỌC TẬP ( ĐÂY LÀ LỚP LIÊN THÔNG CÓ 90% LÀ SINH VIÊN HIỆN ĐANG ĐI LÀM CÓ NHỮNG BẠN SINH VIÊN CÒN ĐI LÀM Ở RẤT XA ) CŨNG VÌ VẬY NHÀ TRƯỜNG LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT ĐỂ CHO CÁC BẠN HỌC TẬP VÀ NÂNG CAO THÊM KIẾN THỨC CŨNG NHƯ CHUYÊN MÔN CỦA MÌNH.


CƠ SỞ - SỐ 38 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI SẮP TỚI
Comments