Một số hình ảnh các lớp Liên thông Đại học đang học

        TUY CHỈ LÀ LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NHƯNG CÁC BẠN SINH VIÊN RẤT HĂNG SAY HỌC TẬP ( ĐÂY LÀ LỚP LIÊN THÔNG CÓ 90% LÀ SINH VIÊN HIỆN ĐANG ĐI LÀM CÓ NHỮNG BẠN SINH VIÊN CÒN ĐI LÀM Ở RẤT XA ) CŨNG VÌ VẬY NHÀ TRƯỜNG LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT ĐỂ CHO CÁC BẠN HỌC TẬP VÀ NÂNG CAO THÊM KIẾN THỨC CŨNG NHƯ CHUYÊN MÔN CỦA MÌNH.CƠ SỞ - SỐ 23 NGUYỄN TRUNG TRỰC
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI SẮP TỚI!