Tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ

Đại học Thành Đông - Lựa chọn mới cho một thế hệ mới năng động

- Tên gọi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

- Tên viết tắt: ĐHTĐ

- Tên tiếng Anh: THANH DONG UNIVERSITY

- Tên viết tắt tiếng Anh: T.D.U

Địa điểm: Số 3 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương.

                Phòng tuyển sinh, Số 23 Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội

 

1. Tầm nhìn    

Đại học Thành Đông phấn đấu đến năm 2020 trở thành một cơ sở đào tạo theo hướng ứng dụng, tin cậy, có thương hiệu, uy tín chất lượng ngang tầm với các trường đại học tiên tiến của Việt Nam, dần tiếp cận với trình độ khu vực và thế giới.

2. Sứ  mệnh

Trường Đại học Thành Đông coi trọng tính độc lập sáng tạo, kiến thức và kỹ năng, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội. Đại học Thành Đông luôn tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện, cung cấp cơ hội học tập lớn nhất cho người học, chú trọng kỹ năng thực hành, tạo điều kiện thích ứng nhanh với vị trí công việc sau tốt nghiệp.

3. Tôn chỉ

Tôn chỉ, mục đích của Nhà Trường  “CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TOÀN DIỆN" là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của trường.Tôn chỉ này được thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Trường, trở thành giá trị truyền thống, nét văn hóa của Trường.