THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019

 Thông báo lịch học ôn tập và thi liên thông Cao đẳng lên Đại học
Trường Đại học Thành Đông trân trọng thông báo lịch học ôn tập và thi đầu vào hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế, Xây dựng, Quản lý đất đai, cụ thể như sau:
CÁC TIN KHÁC